โรงแรมแมวโคฟูกุ

โรงแรมแมวโคฟูกุ
สาขา พระรามเก้า
และสาขา สุขุมวิท 39 (trail and tail)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์โค้ด THE SELECTION
ส่งมาทางช่อง Chat LINE: @kofukucathotel
รับสิทธิ์พักฟรี 1คืน (เมื่อเข้าพักตั้งแต่ 4 คืนขึ้นไป)
สำหรับการเข้าพักตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566
หมายเหตุ
1.โปรโมชันนี้ ไม่สามารถใช้ในการเข้าพัก
ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 20 เมษายน 2566
และ 1 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2566
2.สามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อลูกค้า 1 ท่าน
ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
และไม่สามารถใช้ร่วมกับ
โปรโมชันส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
ช่องทางการติดต่อ
LINE: @kofukucathotel