MAOTELZ มาวเทลซ์ รับฝากเลี้ยงแมว

บริการรับฝากเลี้ยงแมว
ดูแลแมวด้วยความรักความเอาใจใส่
ความเข้าใจบนพื้นฐานนิสัยแมวแต่ละบ้าน
เจ้าของแมวไว้วางใจในการฝากเลี้ยง
พร้อมกล้องวงจรปิดในห้องพักแมว
สามารถดูแมวได้ตลอด 24 ชั่วโมง
*เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เลี้ยงแมว
และมีความจำเป็นต้องเดินทางไป
ต่างจังหวัด ต่างประเทศ
หรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถนำสัตว์ไปด้วยได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงภาพหรือถ่ายภาพโปรโมชันนี้
แจ้งกับแอดมินทาง LINE : Maotelz
รับส่วนลดค่าห้องพักแมว 20%
สำหรับการฝากเลี้ยงแมวระยะยาว