Pilates Plus Bangkok Class Group Reformer

Group Reformer

การออกกำลังกายแบบพิลาทิสโดยเฉพาะ

สร้างความแข็งแรงพร้อมกับการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ

ควบคุมการทรงตัวและปรับจังหวะการเคลื่อนไหว

ช่วยสร้างความแข็งแรง

ให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดของร่างกาย

ไปจนถึงนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพทางกาย

เหมาะสำหรับ

-ผู้ที่สนใจการออกกำลังกาย

-ผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง เส้นตึง

-นักกีฬาที่ต้องการเพิ่มศักยภาพความแข็งแรง

-ผู้ที่ดูแลรูปร่าง สัดส่วน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Unlimited Reformer Class Valid 1 month

ส่วนลด 690 บาท จากราคาปกติ 7,990 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขายและการใช้สิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2566