รู้จัก…เวลลี่

เวลลี่ (Welly) เพื่อนแท้ที่คอยดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพด้วยความเต็มใจ
เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

เลือกที่ใช่ให้สุขภาพ กับ The Selection