แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

ร้านขายอุปกรณ์ผู้สูงอายุ ของใช้ผู้สูงอายุ คุณภาพมาตรฐาน

สำหรับผู้สูงอายุที่สุขภาพร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพไปตามวัย ย่อมเผชิญกับความเจ็บป่วยซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการสนับสนุนให้พวกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อุปกรณ์ผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง ?

เพื่อช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ The Selection ได้คัดสรรและรวบรวมสินค้าสําหรับผู้สูงอายุ รวมถึงดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อเป็นตัวเลือกในใช้งาน

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ หนึ่งในประเภทของใช้ผู้สูงอายุที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการเคลื่อนไหว การทำกิจกรรม และการดูแลสุขภาพ โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่สำคัญ มีดังนี้

  • อุปกรณ์เกี่ยวกับการเดิน ช่วยพยุงเดิน หรือการเคลื่อนที่ เช่น แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพ ถุงเท้ายูเรีย ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน ผ้ายกตัว และรถวีลแชร์
  • อุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องน้ำ อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย เช่น นวัตกรรมดูแลช่องปาก ราวจับในห้องน้ำ ผ้ายกตัวอาบน้ำ เก้าอี้นั่งถ่าย และเก้าอี้อาบน้ำ
  • อุปกรณ์สำหรับจัดท่านอน เช่น เตียงปรับระดับได้ หมอนรองขา หมอนพาดเท้า
  • อุปกรณ์สำหรับจัดท่านั่ง เช่น เบาะรองนั่งเก้าอี้หรือรถเข็น
  • อุปกรณ์สำหรับการติดตามอาการและขอความช่วยเหลือ เช่น ปุ่มกด SOS ขอความช่วยเหลือแบบพกพา เครื่องวัดความดันโลหิต อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และอุปกรณ์ช่วยหายใจ

ประโยชน์ของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง ?

เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการพลัดตกหกล้ม

ของใช้ผู้สูงอายุ อาทิ ไม้เท้า รถเข็นนั่ง ราวจับ ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนที่ เดิน หรือยืน ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยขึ้น ลดความเสี่ยงจากการพลัดตกหกล้ม และเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตราย

ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจวัตรประจำวัน

อุปกรณ์ผู้สูงอายุ ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ เช่น การเข้าห้องน้ำ การอาบน้ำหรือทำความสะอาดร่างกาย ส่งเสริมผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ดูแล

เมื่อผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น ก็จะช่วยลดภาระของผู้ดูแล และย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีทั้งตัวผู้สูงอายุ ร่วมถึงผู้ดูแลด้วยเช่นกัน

3 เคล็ดลับในการเลือกซื้อสินค้าผู้สูงอายุ คุณภาพดี มีมาตรฐาน

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ได้สินค้าสําหรับผู้สูงอายุ ที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยต้องพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้

เลือกอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

ควรเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีความแข็งแรงทนทาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายที่จะส่งผลข้างเคียงต่อการใช้งาน

ความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

ควรเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล อีกทั้งอุปกรณ์ควรมีขนาด รูปร่าง น้ำหนัก ที่เหมาะสม ไม่หนักเกินไปจนยากต่อการเคลื่อนย้าย รวมถึงมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน และดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

ความน่าเชื่อถือของร้านขายอุปกรณ์ผู้สูงอายุ

แนะนำให้เลือกซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์ผู้สูงอายุที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิต รวมถึงมีบริการหลังการขาย